Kontakt

ADVISORS and BROKERS SERVICE, a.s.
Na Podkovce 282/12
147 00 Praha 4-Podolí
www.allbrokers.cz

E-mail: info@allbrokers.cz

Dr. Jiří Baryl – manager projektu
E-mail: baryl@allbrokers.cz

Spisová značka: B 7251 vedená u Městského soudu v Praze

Projekt PYROTRADE – PostShop

Podpisem Komisionářské smlouvy mezi partnery – naší společností (komitent)  a  Českou poštou, s. p.  (komisionář) ze dne 10. září 2013, došlo k zahájení široce koncipované kampaně propagace a  prodeje hasicích sprejů 750ml  projektu PYROTRADE.

Smyslem tohoto projektu je co nejvíce prostřednictvím rozsáhlé sítě retailového obchodu (přes 3 000 prodejních míst), kterou disponuje Česká pošta, s. p. – PostShop  po celém území ČR mezi širokou občanskou veřejností propagovat a umožnit nákup protipožárních prostředků – hasicích sprejů  750ml.

Projekt bude probíhat zároveň v čase kdy je možné na pobočkách České počty zakoupit dálniční známky na r. 2014 a tak vedle nákupu hasicích sprejů do domácností, bytů, domů, kanceláří apod. je tento produkt nabídnut i zájemcům z  řad automobilistů.

Partnerem projektu je  Česká pojišťovna, a.s. (alianční partner České pošty, s.p.), jejímž logem je pro tento účel opatřen design hasicích sprejů 750 ml, a to jako výraz její dlouhodobé podpory propagaci a šíření účinných prostředků schopných zabránit škodám na majetku, ochránit zdraví a životy občanů.

Naše pojišťovací makléřská  společnost považuje tento specifický projekt za velmi významný  příspěvek ve svém úsilí v oblasti  řízení rizik.

 PostShop

Pojišťovací makléři loni zprostředkovali obchody za dvacet miliard

26.6.2013, Pojišťovací makléři,   převzato z  AČPM

Členové Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) v roce 2012 zprostředkovali pojistné v úctyhodné výši 20,037 miliardy korun, což oproti roku 2011 v očištěných statistikách znamená téměř čtyřprocentní nárůst. Jako již tradičně drtivou většinu z tohoto objemu představovalo neživotní pojištění, na něž připadlo 94% celkového zprostředkovaného pojistného. Tato čísla potvrzují, že pojišťovací makléři jsou stabilním prvkem českého pojistného trhu.

Členové Asociace zprostředkovali v roce 2012 pro své klienty pojištění celkem u 89 domácích a zahraničních pojišťoven. Nejvíce obchodů realizovaných v roce 2012 bylo uzavřeno u Kooperativa pojišťovny – 20% produkce všech členů Asociace, České pojišťovny – 14%, ČSOB Pojišťovny – 12% a Allianz pojišťovny – 10%. K dalším velkým partnerům pojišťovacích makléřů patří pojišťovny Česká podnikatelská (ČPP), slovenská Kooperativa poisťovňa, dále Uniqa pojišťovna a Generali.

V roce 2012 členové AČPM

  • zprostředkovali na 432 tisíc pojistných smluv (o 16 tis. více než v roce 2011)
  • poskytovali práci 4 748 osobám (o 257 více než v předcházejícím roce)
  • působili v 622 kancelářích v ČR a v 10 zahraničních zastoupeních.

I v loňském roce pokračoval trend koncentrace makléřského trhu, kdy díky akvizicím, slučování firem a rozšiřováním jejich sítí roste výkon především silných hráčů: šest členů AČPM, z nichž každý zprostředkoval pojistné za více než miliardu Kč, má tak na svém kontě více než polovinu produkce všech členů Asociace (celých 53%).

Jak upozorňuje vedení AČPM, výsledky dosažené v roce 2012 jsou o to cennější, že podle údajů České asociace pojišťoven došlo v sektoru neživotního pojištění meziročně k poklesu. Za pozitivní bilancí AČPM stojí především zvýšená kvalita služeb poskytovaných členy AČPM, kteří pro své klienty zajišťují nejen komplexní identifikaci rizik a nezávislý návrh jejich pojistného krytí, včetně výběru nejvhodnějšího pojistitele, ale také odbornou podporu při správě pojistky a vypořádávání případných pojistných škod.

Pojišťovací makléři tak významně přispívají k hladkému chodu pojistného trhu a sehrávají klíčovou roli při snižování rizik i nákladů, což také zaznělo z úst nejvyšších představitelů pojišťoven při nedávné volbě Top5 pojišťovacího makléře roku 2012 v rámci vyhlašování výsledků odborné ankety pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2012.

ABS podporuje dobrovolné hasiče v programu SDH Profit

logo-pyrotrade

Naše společnost ADVISORS and BROKERS SERVICE, a.s. se rozhodla na základě dlouholeté spolupráce s pojišťovnami, vycházejíce přitom z vlastních  poznatků a zkušeností získaných při likvidaci závažných pojistných událostí, podpořit činnost  dobrovolných  hasičů.

Trvalý růstu počtu požárů v domácnostech, stále častější vznik požárů v přírodě při volnočasových aktivitách a v neposlední řadě nebývalé materiální  škody při opakujících se záplavách a povodních, nás přivedli k rozhodnutí  nějakým  vhodným a praktickým způsobem přispět k prevenci a účinnému odvracení ničivých dopadů živlů na životy a majetek spoluobčanů. Zároveň, a to  nejen propagací, ale i finančně podpořit činnost hasičských sborů.

Po seznámení se s touto problematikou v diskusích s odborníky a specialisty  na pojistném trhu, v hasičských  sborech a jednotkách a po vyhodnocení nejnovějších trendů v prevenci, v zabezpečovacích systémech a ve vývoji hasebních technologií užívaných ve světě, jsme se rozhodli otevřít vlastní projekt.

Pro tuto specifickou oblast řízení rizik, jež zahrnuje osvětu, prevenci, vývoj a prodej, jsme tento nový projekt označily obchodní značkou  PYROTRADE.

 

Více na webových stránkách projektu PYROTRADE : www.pyrotrade.eu

 

image001

Rychlá zpráva

    captcha
    Hit Counter provided by technology news