Kontakt

ADVISORS and BROKERS SERVICE, a.s.
Na Podkovce 282/12
147 00 Praha 4-Podolí
www.allbrokers.cz

E-mail: info@allbrokers.cz

Dr. Jiří Baryl – manager projektu
E-mail: baryl@allbrokers.cz

Spisová značka: B 7251 vedená u Městského soudu v Praze

Forfaiting

Jsou Vaše pohledávky z tuzemského nebo zahraničního obchodního styku kryté bankovní zárukou, avalovanou směnkou (vlastní nebo i Vámi akceptovanou cizí směnkou), dokumentárním akreditivem nebo jiným platebním instrumentem zajištěným bankou? Akceptovala banka Vaše vlastní nebo i cizí směnky vystavené za účelem získání provozního financování? Máte zájem zkrátit ČAS jejich inkasa prodejem? Společnost ADVISORS and BROKERS SERVICE, a.s. ve spolupráci se svými smluvními forfaitery Vám nabízí možnost odkupem resp. prodejem těchto pohledávek zlepšit Vaše cash -flow.
Při takovémto odkoupení platebních instrumentů, zajištěných bankou a kryjících konkrétní obchodní případy, je zpravidla financování realizováno bez uplatnění zpětného postihu pro prodávajícího.

Předpoklady forfaitingu:

 • směnka zaručena avalem prvotřídní komerční banky
 • neodvolatelný akreditiv vystaven nebo potvrzen prvotřídní komerční bankou
 • bankovní záruka musí být neodvolatelná a bezpodmínečná

Výhody forfaitingu:

 • rychlé inkaso hotovosti
 • možnost postupování i jednotlivých pohledávek (na  rozdíl od factoringu)
 • financování pohledávek se splatností nad 90 dnů (až 10 let)
 • rychlé jednání se zájemci o odkoupení (24 hod)
 • možnost emise vlastních směnek pro získání firemních prostředků (na investice, obchod a provoz)

 

Rychlá zpráva

  captcha
  Hit Counter provided by technology news