Kontakt

ADVISORS and BROKERS SERVICE, a.s.
Na Podkovce 282/12
147 00 Praha 4-Podolí
www.allbrokers.cz

E-mail: info@allbrokers.cz

Dr. Jiří Baryl – manager projektu
E-mail: baryl@allbrokers.cz

Spisová značka: B 7251 vedená u Městského soudu v Praze

Podklady pro leasing

Právnická osoba:

 1. výpis z obchodního rejstříku (originál či ověřená kopie, ne starší 3 měsíců) nebo
 2. živnostenský list nebo jeho ověřená kopie
 3. daňová registrace
 4. potvrzení o bezdlužnosti(zdravotní, sociální a finanční úřad)
 5. daňová přiznání za poslední dva roky včetně příloh
 6. účetní výkazy za uplynulé období běžného roku
 7. výpis z běžného účtu za poslední měsíc
 8. žádost o leasing (krátká informace, na co budou prostředky čerpány a proč)

Fyzická osoba-nepodnikatel:

 1.  občanský průkaz
 2.  druhý doklad totožnosti
 3.  doklad o zaplacení SIPO nebo telefonního poplatku
 4.  kopie výpisu z bankovního účtu
 5.  jeden z následujících dokladů:
   potvrzení zaměstnavatele o výši příjmů
   platnou bankovní kartu
   výpis ze sporožira za poslední 3 měsíce

Fyzická osoba-podnikatel:

 1.  občanský průkaz
 2.  výpis z bankovního účtu
 3.  živnostenský list nebo jiný doklad opravňující k podnikání
 4.  daňová registrace
 5.  doklad o účetní uzávěrce

Pokud je zárukou nemovitost:

 1.  výpis z katastru nemovitostí, fotografie
 2.  ověřený souhlas spolumajitele (manželka apod.)
 3.  znalecký posudek nebo kopie pojistné smlouvy

Ve všech případech je nutné dodat dodavatelskou smlouvu resp. fakturu( proformafakturu )na předmět leasingu!

Rychlá zpráva

  captcha
  Hit Counter provided by technology news