Kontakt

ADVISORS and BROKERS SERVICE, a.s.
Na Podkovce 282/12
147 00 Praha 4-Podolí
www.allbrokers.cz

E-mail: info@allbrokers.cz

Dr. Jiří Baryl – manager projektu
E-mail: baryl@allbrokers.cz

Spisová značka: B 7251 vedená u Městského soudu v Praze

Úvěrové produkty

Společnost ADVISORS and BROKERS SERVICE, a.s. pro Vás ve spolupráci se svými smluvními partnery zajistí komplexní financování Vašich potřeb.

Financování právnických osob

 • Krátkodobé financování- překlenovací úvěry
 • Provozní úvěry
 • Kontokorentní úvěry
 • Úvěrová linka – (tranže, revolving)
 • Investiční úvěry
 • Hypoteční úvěry
 • Úvěry ze stavebního spoření pro právnické osoby

Financování obchodu – export/import

 • Bankovní záruky
 • Dokumentární a směnečná inkasa
 • Dokumentární akreditivy
 • Eskontní úvěry
 • Financování pohledávek
 • Financování obchodní smlouvy
 • Exportní a předexportní úvěry
 • Strukturované financování obchodů
 • Forfaiting pohledávek (včetně z akreditivů)
 • Factoring (viz. dále)
 • Komoditní financování
 • Vícezdrojové financování
 • Obnovitelné víceúčelové linky (kombinované financování)
 • Financování prostřednictvím programů EGAP a ČEB, přístup k prostředkům  státní podpory vývozu
 • Korporátní klientela (s obratem nad 300 mil.Kč) – domácí a zahraniční cash management
 • Financování nákupu akcií nebo podílu v obchodní společnosti, části podniku resp.provozní jednotky
 • Financování s podporou PGRLF a SFŽP (zemědělství a lesnictví, ochrana vod, ovzduší, půdy, krajiny, přírodních zdrojů, odpady a alternativní zdroje energie)
 • Zpracování podkladů a poradenství při získávání prostředků z podpůrných fondů ČR a EU

Komunální úvěry pro města, obce a sdružení

 • Financování výstavby a oprav komunikací
 • Komunální hypotéka
 • Financování výstavby bytových domů , oprav a    modernizace panelových domů
 • Financování “ EKO “ programů a projektů

Společnost ADVISORS and BROKERS SERVICE, a.s. je dále připravena pro své klienty realizovat ve spolupráci se svými partnery aranžmá syndikovaných úvěrů, kapitálových vstupů, fůzí, akvizic a zprostředkovat dlouhodobé investiční/developerské financování a refinancování včetně stavebního monitoringu a risk managementu.

Rychlá zpráva

  captcha
  Hit Counter provided by technology news