Kontakt

ADVISORS and BROKERS SERVICE, a.s.
Na Podkovce 282/12
147 00 Praha 4-Podolí
www.allbrokers.cz

E-mail: info@allbrokers.cz

Dr. Jiří Baryl – manager projektu
E-mail: baryl@allbrokers.cz

Spisová značka: B 7251 vedená u Městského soudu v Praze

Podklady pro malý úvěr

(originály dokumentů či jejich ověřené kopie a podklady potvrzené žadatelem)

 1. Doklady o právní subjektivitě žadatele (výpis z obchodního rejstříku)
 2. Živnostenské listy, koncesní listiny nebo jiné oprávnění k podnikání
 3. Doklady o vlastnictví a hodnotě nemovitého a movitého majetku nabízeného k zajištění úvěru (kupní smlouvy, výpis z katastru nemovitostí, znalecké ocenění)
 4. Daňové přiznání k dani z příjmu za poslední 2 zdaňovací období (potvrzené finančním úřadem)
 5. Účetní závěrky za poslední 3 roky potvrzené finančním úřadem (roční účetní výkazy – výsledovka a rozvaha v plném rozsahu, příloha, příp. výkazy jednoduchého účetnictví)
 6. Bankovní informace – výpis z běžného účtu (ne starší než 7 dní)
 7. Potvrzení o vyrovnání závazků vůči Finančnímu úřadu a závazků vyplývajících ze zdravotního a sociálního pojištění (bezdlužnost)
 8. Doklady k zajištění úvěru (výpis z katastru nemovitostí, LV, dodavatelská smlouva resp.faktura , znalecký posudek, apod.)

Rychlá zpráva

  captcha
  Hit Counter provided by technology news