Kontakt

ADVISORS and BROKERS SERVICE, a.s.
Na Podkovce 282/12
147 00 Praha 4-Podolí
www.allbrokers.cz

E-mail: info@allbrokers.cz

Dr. Jiří Baryl – manager projektu
E-mail: baryl@allbrokers.cz

Spisová značka: B 7251 vedená u Městského soudu v Praze

Podklady pro velký úvěr

(originály dokumentů či jejich ověřené kopie a podklady potvrzené žadatelem)

 1. Doklady o právní subjektivitě žadatele (výpis z obchodního rejstříku, apod.)
 2. Živnostenské listy, koncesní listiny nebo jiné oprávnění k podnikání
 3. Originál pověření k jednání o poskytnutí úvěru od statutárního orgánu
 4. Doklady o majetkoprávních vztazích k místu podnikání (výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu, nájemní smlouvu, apod.)
 5. Doklady o vlastnictví a hodnotě nemovitého a movitého majetku nabízeného k zajištění úvěru (kupní smlouvy, výpis z katastru nemovitostí, znalecký posudek)
 6. Úvěrové smlouvy, záruky a přísliby  (poskytnuté jinými bankami a společnostmi)
 7. Daňové přiznání k dani z příjmu za poslední 2 zdaňovací období (potvrzené finančním úřadem)
 8. Účetní závěrky za poslední 3 roky potvrzené finančním úřadem (roční účetní výkazy  – výsledovka a  rozvaha v plném rozsahu, příloha, příp. výkazy jednoduchého účetnictví)
 9. Účetní výkazy k datu posledního čtvrtletí (rozvaha a výsledovka v plném rozsahu, příp. účetní výkazy jednoduchého účetnictví)
 10. Konsolidované účetní závěrky za poslední 3 roky včetně popisu (pokud nejsou v případě kapitálových účastí žadatele k dispozici konsolidované roční účetní výkazy, tak alespoň roční výkazy společností s kapitálovou účastí žadatele větší než 50%)
 11. Aktuální konsolidované účetní výkazy (pokud nejsou k dispozici, tak aktuální výsledky hospodaření společností s kapitálovou účastí žadatele větší než 50%)
 12. Výroční zprávy, auditorské zprávy za poslední 3 roky
 13. Projekt nejméně na dobu  požadovaného úvěru (v rozsahu výsledovky, rozvahy)
 14. Doklady o odběratelsko-dodavatelském zajištění podnikatelského záměru
 15. Bankovní informace – výpis z běžného účtu (ne starší než 7 dní)
 16. Čestné prohlášení fyzické osoby podnikatele o jeho majetku a závazcích
 17. Potvrzení o vyrovnání závazků vůči Finančnímu úřadu a závazků vyplývajících ze zdravotního a sociálního pojištění (bezdlužnost)

Doklady týkající se vlivu činnosti žadatele na životní prostředí (EKO- Prohlášení a EKO-Dotazník)

Rychlá zpráva

  captcha
  Hit Counter provided by technology news