Kontakt

ADVISORS and BROKERS SERVICE, a.s.
Na Podkovce 282/12
147 00 Praha 4-Podolí
www.allbrokers.cz

E-mail: info@allbrokers.cz

Dr. Jiří Baryl – manager projektu
E-mail: baryl@allbrokers.cz

Spisová značka: B 7251 vedená u Městského soudu v Praze

Outsourcing

Stále více podnikatelů hledá způsob, jak přenést starost o procesy, které jsou pouze podpůrnými, na externí poskytovatele. Tento způsob jim přináší dodávku služby/procesu v garantované kvalitě a za předem známou cenu. Podnikatel se tak může soustředit pouze na rozvíjení hlavních procesů, které garantují jeho konkurenční výhodu a tím pomáhají budovat jeho pozici na trhu, která se ve výsledku zúročí v zisk. Mezi činnostmi, které mohou podnikatelé nechat outsourcovat externím partnerem, je mimo jiné řada služeb poskytovaných naší společností ADVISORS and BROKERS SERVICE, a.s. Jedná se zejména o komplexní řízení rizik, finanční a daňové poradenství, vnitřní audit, vedení účetnictví, zastupování před správními úřady a soudy, přípravu, řízení a vyhodnocení obchodních soutěží, financování, správa a inkaso pohledávek , ocenění a ochrana majetku , včetně duševního vlastnictví.

Outsourcing – přenesení určitých aktivit a odpovědnosti za ně na externí zdroje klienti činí z důvodů finančních – například pro jednorázové nebo nárazové akce není nutné dlouhodobě držet kapacity, anebo z důvodů profesionálních zadá vykonání těchto služeb specialistům v oboru, kterými  klient sám nedisponuje. Zásadním rozdílem mezi klasickým dodavatelem a outsourcingem je obecně komplexnost – klient předává veškerou odpovědnost externímu dodavateli, což nutně znamená vytvořit kvalitní, otevřený, smluvně zabezpečený partnerský vztah na dlouhodobé bázi.

Naše cíle

 • časová a administrativní úspora pro klienta
 • snížení personálních a finančních nákladů pro klienta
 • profesionální- individuální přístup k řešení zadání klienta
 • permanentní optimalizace přijatých řešení korespondující s vývojem  nabídky nových finančních,  pojistných a dalších produktů na trhu

Náš postup

 • audit – analýza potřeb klienta
 • vyhledání vhodných variant řešení
 • trvalá správa, kontrola , aktualizace a optimalizace přijatých řešení v souladu s vývojem tržní situace  a pozice klienta

Rychlá zpráva

  captcha
  Hit Counter provided by technology news