Kontakt

ADVISORS and BROKERS SERVICE, a.s.
Na Podkovce 282/12
147 00 Praha 4-Podolí
www.allbrokers.cz

E-mail: info@allbrokers.cz

Dr. Jiří Baryl – manager projektu
E-mail: baryl@allbrokers.cz

Spisová značka: B 7251 vedená u Městského soudu v Praze

Pojištění pohledávek COFACE

Pojištění a správu pohledávek, kreditní informace a inkaso jsme jako smluvní makléři  schopni  nabídnout  na  základě  naší   spolupráce     s celosvětově   působící  společností   COFACE.

TOUTO CESTOU LZE NAŠIM KLIENTŮM POSKYTOVAT KOMPLEXNÍ SLUŽBY PRO EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK NA JEDINÉM MÍSTĚ.

Z prezentace Coface dále uvádíme:

Coface

Naším posláním je být nápomocni firmám v jejich rozhodování o finančních prostředcích investovaných do svých obchodních partnerů a asistovat jim se zabezpečením jejich návratností. Jsme partnerem, který profesionálně hodnotí finanční rizika obchodní spolupráce a přispívá tak k rozvoji a ochraně obchodních vztahů našich klientů. 

Coface v České republice má zastoupení ve všech hlavních produktových liniích francouzské skupiny Coface (Compagnie Francaise d´Assurance pour Commerce Extérieur). Toto zastoupení je organizačně zastřešeno dvěma samostatnými společnostmi a organizační složkou Coface. 

Pojištění

poskytuje Coface v České republice od roku 2007. V pojišťování pohledávek patří Coface trvale mezi tři největší světové hráče a je proslulý svoji snahou o neustálé zdokonalování kvality a rozsahu služeb spojených s pojišťováním. Proto se věnuje zejména rozvoji rozsáhlé Coface databáze rizik o více než 60 miliónech subjektů. Díky svému online systému Cofanet získávat tak klient Coface připojený k internetu 24 hodinový přístup k této databázi a může tak vyhodnocovat riziko svých odběratelů a aktualizovat své úvěrové limity pro pojištění pohledávek. Coface má tuto linii jako primární a historicky nejrozvinutější, neboť se jí věnuje od svého začátku v roce 1946. 

Informace a inkaso

je historicky nejdéle poskytovanou službou Coface v České republice, a to od roku 1991. Právě v roce 1991 byla vytvořena společnost Intercredit, předchůdce dnešního s.r.o., poskytující informace o podnikatelských subjektech a služby inkasa pohledávek. Dnes již působí pod názvem Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. jako 75 % dceřiná společnost rakouského holdingu Coface Central Europe Holding AG se sídlem ve Vídni. Takto zastoupená je součástí francouzské skupiny Coface (Compagnie Francaise d´Assurance pour Commerce Extérieur). V současné době poskytuje široké portfolio služeb, které pokrývá celý řetězec činností od identifikace společností přes vyhodnocení úvěrové situace obchodních partnerů až po inkaso a správu pohledávek. Zákazníky společnosti jsou finanční instituce, podniky z oblasti průmyslu i služeb, poskytovatelé dat a organizace, které se podílí na řízení obchodních rizik na celém světě. 

Znalost místního prostředí

Služby Coface se opírají jednak o databázi ICON, která poskytuje on-line informace o 10 milionech podniků ze střední a východní Evropy, a je tak největší databázi svého druhu v tomto regionu, a jednak o databáze mimosoudního inkasa. Dále se používají informace z rozsáhle databáze rizik pojišťování pohledávek ATLAS s informacemi o finanční síle, bonitě a o platební morálce u cca 60 miliónů podnikatelských subjektů. Tyto rozsáhlé databáze jsou sestavovány a pravidelně aktualizovány odborníky tak, aby uspokojily specifické potřeby expertů správy pohledávek. Výsledkem jsou jedinečné informace sloužící k identifikaci a vyhodnocování příležitostí a rizik spojených s obchodováním. Díky spolupráci se sítí sesterských společností, spolupracovníků a korespondentů v celkem 67 zemích dokáže Coface nabídnout plný rozsah servisních služeb pro správu pohledávek. 

Globální know-how

Coface pomáhá od roku 1946 firmám řídit, chránit a financovat jejich pohledávky prostřednictvím čtyř skupin produktů: 

 

úvěrové pojištění

 

obchodní informace o podnicích a rating firem

 

vymáhání pohledávek

 

factoring (služba je poskytována v Německu a Polsku)

 

 

Více na www.coface.cz

 

 

Rychlá zpráva

    captcha
    Hit Counter provided by technology news